અહીંયા સાઈનઅપ કરો
* ફરજીયાત માહિતી

ઇન્સ્ટન્ટ લોન મેળવવા માટે ફક્ત 4 પગલાંની પ્રક્રિયા

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ઑનલાઇન લોન એપ્લિકેશન સાથે નોંધણી કરો અને વિવિધ યોજના લોન મેળવો.

1
તમારી વિગતો સાથે પોર્ટલ પર નોંધણી કરો
2
ઑનલાઇન પોર્ટલ પર સૂચિબદ્ધ લોન માટે અરજી કરો
3
તમારી વિગતોના આધારે લોન મંજૂરી ઑનલાઇન મેળવો
4
પોર્ટલ પર ઑનલાઇન લોનનો ટ્રેક રાખો

પહેલેથી જ એક એકાઉન્ટ છે ? અહીં લોગિન કરો