અહીં લોગિન કરો

રજિસ્ટર્ડ વપરાશકર્તાઓ તેમના ખાતાને ઍક્સેસ કરવા માટે લૉગિન કરી શકે છે

લોન મેળવવાનું સરળ છે

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ઑનલાઇન લોન એપ્લિકેશન સાથે નોંધણી કરો અને વિવિધ યોજનાની લોન મેળવો .

  • ઓનલાઇન લોન યોજનાઓ લાગુ કરો
  • દરખાસ્તની સ્થિતિને ટ્રેક કરો
  • ઝડપી અને સરળ
  • દરખાસ્તની સ્થિતિને ટ્રેક કરો

અહીં ખાતું નથી?